Hướng dẫn cài đặt

Tiện ích BuyNgon

Bước 1:
Cài đặt Tiện ích BuyNgon

Bước 2:
Tìm Tiện ích BuyNgon tại thanh công cụ của Google Chrome hoặc Cốc Cốc

Bước 3:
Đăng nhập tài khoản BuyNgon

Bước 4:
Tiến hành mua sắm trực tiếp trên website Mỹ và cho vào Giỏ hàng BuyNgon bên dưới.
Chúc bạn có những trãi nghiệm vui vẻ!