1. Mục đích và phạm vi thu thập

BuyNgon thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà BuyNgon cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ của BuyNgon và để BuyNgon liên hệ khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người khách hàng.

Trong quá trình thực hiện giao dịch tại BuyNgon, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng trước, trong và sau giao dịch của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BuyNgon về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

BuyNgon sử dụng thông tin để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và BuyNgon;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp cần thiết.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại BuyNgon;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống của BuyNgon. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của BuyNgon.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu BuyNgon thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến BuyNgon khi có bất cứ vấn đề gì trong quá trình mua và vận chuyển. Sau khi tiếp nhận những phản hồi này, BuyNgon sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, BuyNgon sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên BuyNgon sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BuyNgon. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ 3. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Ban quản trị BuyNgon yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị BuyNgon không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.