CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM CHO ĐƠN HÀNG 

Đối với Khách lẻ

Trong quá trình vận chuyển từ Mỹ về VN các đơn hàng xảy ra vấn đề: 

1. Đối với đơn hàng có sản phẩm hư hại: BuyNgon sẽ đền bù 100% giá trị sản phẩm theo hóa đơn (tối đa $3000).
2. Đối với đơn hàng bị mất hoàn toàn: BuyNgon sẽ đền bù 100% bao gồm giá trị thùng hàng, phí gửi và phụ thu (nếu có – tối đa $3000).
chuyển.
3. BuyNgon sẽ không bồi thường trong những trường hợp bất khả kháng(*), hàng hóa hư hại, mất mát không phải do vận chuyển.

(*) Trường hợp bất khả kháng: thời tiết xấu, Hải Quan tịch thu, chiến tranh, dịch bệnh, những sự cố liên quan đến hãng bay như: hủy chuyến, đổi giờ bay, tai nạn, …”

 

Đối với Khách sỉ

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:
• Fanpage BuyNgon tại: https://www.facebook.com/buyngon
• Hoặc email: lienhe@buyngon.com